wtorek, 6 stycznia 2009

Czy wartości mają wpływ na nasze życie?

Dlaczego jest tak, że jedni ludzie odnoszą sukcesy, są szczęśliwi, tryskają energią, humorem, a inni są rozgoryczeni, leniwi, pesymistycznie patrzą na świat.
Ogromna rzesza ludzi żyje „uśpiona”. Uczą się, pracują, zakładają rodziny, nie wiedząc, po co?

Myślę, że przyczyna właśnie tkwi w wartościach i to właśnie one nadają naszemu życiu sens.

Czym zatem są wartości?

„Wartością może być dowolny przedmiot, idea lub instytucja, któremu jednostka przypisuje ważną rolę w życiu, a dążenie do jego osiągnięcia traktowane jest jako konieczność ze względu na zaspokajanie potrzeb jednostki...Wartości pełnią rolę kryteriów wyboru dążeń ogólnospołecznych, są standardem integracji jednostki ze społeczeństwem, różnicują społeczną sferę osobowości. Wartości to cechy stanowiące o nieprzeciętnych walorach kogoś lub czegoś”. (źródło: wikipedia).

W psychologii, wartość można rozważać jako zjawisko wyboru celu, dążeń, oraz ustosunkowanie się do tego celu, selekcji alternatywnych dążeń w określonej sytuacji, selekcji potrzeb, środków działania.

Wartości wyznaczają standard wyboru indywidualnej drogi życia. Wartości również różnicują dążenia ludzi. Partnerzy lepiej się rozumieją, gdy wspólnie uznają jakieś wartości.
Niektórzy autorzy tworzą podziały wartości, ale nie jest to najważniejsze. Najważniejsza jest świadomość ich posiadania, ponieważ świadome życie zgodne z własnymi wartościami daje nieprawdopodobnie wielka siłę oraz poczucie pewności.

Jeżeli ktoś Cię zapyta: Po co, tak naprawdę to robisz? Dlaczego wybrałeś tę szkołę, pracę? Jeśli będziesz odczuwał przepływająca energię w swojej odpowiedzi, to najprawdopodobniej działasz zgodnie ze swoimi wartościami.

Świadomość swoich wartości jest niezbędna również przy ustalani swoich najważniejszych życiowych celów.

Podkreślić należy, że wartości się nie wybiera, ale uznaje.
A czy Ty, znasz swoje wartości?

W następnym poście zaproponuje Ci ćwiczenia, za pomocą których będziesz mógł uświadomić sobie swoje własne wartości, a co za tym idzie trafniej formować swoje życie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

O mnie

Moje zdjęcie

Dyplomowany Trener Biznesu – praktyk z 22 letnim stażem. Specjalista w zakresie zarządzania, sprzedaży, marketingu i rozwoju kompetencji osobistych. Rozwijam struktury sprzedaży doradzając MiŚP. Związany zawodowo miedzy innymi z firmami: Wedel, Frito-Lay, Ferrero, Woseba, Ambra, Oceanic, Amplico Life, Thermoplast, Jelfa, AstraZeneca, GlaxoSmithKline.