poniedziałek, 6 kwietnia 2009

Akcjodynamika. Co to takiego?

Właściwy sposób oddychania ma ogromne znaczenie w naszym życiu. Wszystkie trudności w oddychaniu odbijają się zaraz na naszej skuteczności i ekspresji działań. Dzieje się tak dlatego, że oddychanie nie tylko dostarcza nam niezbędnego do wytwarzania tlenu, ale też utrzymuje wewnętrzną równowagę organizmu, homeostazę.
Wszystkie techniki doskonalące sztukę żywego słowa zawsze podkreślały ścisłe powiązanie oddechu z wymawianym słowem. Oddech jest bowiem materiałem napędowym dla myśli, słów i ruchów. Od prawidłowych "wzorców oddechowych" zależeć będą skuteczne "wzorce działań" i efektywność czynów ludzkich.
Stopień dotlenienia organizmu a w związku z tym siła myśli, ruchów i słów, zależeć będzie ściśle korelacji oddychania z działaniem. Zrozumienie kapitalnego znaczenia tej zależności i zastosowanie jej w praktyce, wbrew pozorom nie jest łatwe, gdyż wymaga wiedzy i odpowiedniego treningu.
Dlatego powstała potrzeba stworzenia odrębnej interdyscyplinarnej metody, która ułatwiałaby świadome kształtowanie wzorców wszelkich działań, a więc mentalnych, słownych i fizycznych w czasie kontaktów partnerskich z uwzględnieniem napędowej siły oddychania.
W nawiązaniu do własnych wieloletnich doświadczeń teatralnych, oraz w wyniku poszukiwań w dziedzinie szeroko rozumianego doradztwa personalnego, a także w oparciu o doświadczenia polskiej szkoły rapsodycznej oraz w oparciu o najnowsze osiągnięcia sztuki żywego słowa, psychologii stosowanej, retoryki i fizjologii, opracowałem metodę doskonalącą dynamikę działań ludzkich, dzięki sztuce korelacji oddychania z myśleniem, mówieniem i ruchem.
Od brzmienia łacińskich słów: actio - działanie, czyn; dynamis - dynamiczny, metoda ta otrzymała nazwę: AkcjoDynamika.
AkcjoDynamika (AcD) jako metoda parateatralna zajmuje się przede wszystkim problemem zwiększenia mocy i skuteczności działań ludzkich poprzez korelację poziomu energetycznego człowieka (oddychanie, odżywianie) i informacyjnego (myślenie). Oryginalność metody polega jej interdyscyplinarnym charakterze - pogranicze fizjologii, psychologii i sztuki aktora.
Stosowanie zasad AkcjoDynamiki w życiu codziennym, zdecydowanie zwiększa skuteczność działań mentalnych, słownych i fizycznych w różnych sytuacjach w "teatrze życia". Istotą jest tu możliwość praktycznego osiągnięcia umiejętności korelacji myślenia, mówienia i ruchu z oddychaniem. Zapewnia to zwiększenie skuteczności działań ludzkich poprzez aktywną i twórczą integrację psychiki i ciała, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w których trzeba radzić sobie ze stresem i pozytywne prezentować się w otoczeniu.

Tekst pochodzi ze strony:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

O mnie

Moje zdjęcie

Dyplomowany Trener Biznesu – praktyk z 22 letnim stażem. Specjalista w zakresie zarządzania, sprzedaży, marketingu i rozwoju kompetencji osobistych. Rozwijam struktury sprzedaży doradzając MiŚP. Związany zawodowo miedzy innymi z firmami: Wedel, Frito-Lay, Ferrero, Woseba, Ambra, Oceanic, Amplico Life, Thermoplast, Jelfa, AstraZeneca, GlaxoSmithKline.